Beste sportdokter,

Wax-Argile werd door mijzelf in de eerste plaats ontwikkeld als beschermingssubstraat bij de compressietherapie voor beenzweren. Vervolgens bleek - tot mijn grote verwondering - dat het Wax-Argile uiterst doeltreffend was voor de behandeling van allerlei soorten doorligwonden, het crush syndroom, een voetverbrijzeling, eczema's, erysipelas, schimmels, likdoorns, brandwonden, enz.

Gedurende 4 jaar heb ik veel geëxperimenteerd : meestal met goede afloop, éénmaal met minder goede afloop, maar dat kan ik u enkel persoonlijk vertellen.

Meerdere reeds geprogrammeerde amputaties moesten worden teruggeschroefd en afgeblazen, omdat het Wax-Argile het "veroordeelde" lid of teen heeft kunnen redden. Persoonlijk denk ik dat de eer hiervoor toekomt aan het aanwezige bentoniet (28%).

Zoals u ook weet, kan tot vandaag de dag geen enkele wetenschapper juist verklaren hoe klei echt werkt. (Bij de samenstelling van het Wax-Argile speelt  natuurlijk ook de aanwezige olijfolie (58%) een belangrijke rol en speelt ook de bijenwas (14%) een belangrijke rol, maar deze producten zijn voor mij slechts bijproducten voor het bereiken van de juiste vocht-stabiele klei-emulsie).

Gedurende jaren heb ik als verpleegkundige (eerst in het zwitserse ziekenhuismilieu op een afdeling van septische chirurgie en daarna bij de mensen thuis) zeer ernstige wonden verzorgd bij patiënten met terminale MS of met dwarslesies (tetraplegische en paraplegische patiënten).  Als het gewone medische arsenaal tekort schoot, moest ik wel verder zoeken naar effectieve oplossingen !  TALLOZE POLAROID-FOTO'S (voor en na behandeling) HEBBEN DEZE RESULTATEN OOK DEFINITIEF VASTGELEGD !  De medische wereld bleek totaal niet geïnteresseerd te zijn in de resultaten van vele jaren werk met deze "cas désespérés". Vele van mijn patiënten leven nog en kunnen getuigen hoe bepaalde amputaties konden vermeden worden. Sommige patiënten zijn helaas reeds overleden, maar hun behandelende dokters zijn nog levende getuigen van de spectaculaire resultaten behaald zowel met de moderne methodes als met de klassieke (herontdekte) methodes (zoals de wax-ortho-compressie) of een combinatie van beide benaderingen.

Voor de sportgeneeskunde met zijn verstuikingen, gewrichtspijnen, peespijnen, snijwonden, hematomen, beenbreuken allerlei, ernstige en minder ernstige schaafwonden, verbrandingen eerste, tweede en derde graad, kan het Wax-Argile aangewend worden als EHBO of als een in-dieptebehandeling. Het Wax-Argile laat een kwalitatieve wondheling toe. Het Wax-Argile staat voor een esthetische wondheling. Een optimale wondheling dus !

Speciaal voor de sportgeneeskunde, kunt uzelf het product aankopen voor 25 euros en het doorverkopen voor 68 euros. (Wat is nu 68 euros voor 1.555 gram Wax-Argile voor een sportman ? Vergelijk even met de prijzen elders). Wist u trouwens dat het (niets waard zijnde - verhitte - pharmaceutische bentonitum verkocht wordt voor 101 € publiekprijs voor slechts 250 gram ? Big Pharma is niet geïnteresseerd in de verbreiding van de kennis over het bentoniet. Op dit ogenblik wordt Wax-Argile nog steeds artisanaal door mezelf aangemaakt en kunnen er géén BTW-facturen geleverd worden. (Als u begrijpt wat ik bedoel). Trouwens geen enkele apotheker is geïnteresseerd in het commercialiseren van het Wax-Argile. Hun geraffineerde grondproducten (olie, was en bentoniet) zijn zo goed als waardeloos, en zijn bovendien zo duur in aankoopprijs dat iedere apotheker er zijn broek zou aan scheuren. Geen enkel apotheker zou het aandurven om even 1.000 kilo bentoniet aan te kopen (Nochtans spotgoedkoop, maar niet bij de pharma-groothandel).

Wax-Argile mag absoluut niet worden opgegeten. Het veroorzaakt dan ernstige digestieve bloedingen. Het bentoniet als dusdanig, in poedervorm, is een "voedingssupplement" voor de vleesvetmesterij. Varkens, koeien en kippen die wat bentoniet bij de voeding krijgen, zullen geen long- en hartziekten meer krijgen, en zullen gespaard blijven van ernstige darmziekten. Géén antibiotica meer nodig en bovendien een gezonde vleesproductie.

Het Wax-Argile is enkel voor uitwendig gebruik. Smeer het echter niet in je haren, waar de bijenwas zich gaat vasthechten en niet meer weg te krijgen is. Het Wax-Argile is geschikt om aan te brengen als cataplasma van 1 tot 10 cm dikte, volgens de aard van de verwonding, zweer of necrose. Deze cataplasma's moeten éénmaal daags verschoond worden. Soms tweemaal daags (bv. bij de terminale Reynaud).

Het Wax-Argile geeft een spectaculaire verbetering bij complexe aandoeningen zoals Psoriasis, maar deze aandoeningen vereisen ook een complexe behandeling ! Dat weet u als dokter beter dan ik. Het Wax-Argile kan ook aangewend worden bij kanker in het kader van een complexe behandeling ! (Ik vermijd echter het onderwerp kanker om niet het hele leger oncologen in mijn nek te krijgen). Voor Verneuil weet ik niet of het Wax-Argile werkt, een franse klant met de Verneuilaandoening is het aan het uitproberen. Het Wax-Argile verwijdert (rottende) necrose op minder dan één maand. Wat reeds DOOD is kan het Wax-Argile geen nieuw leven meer inblazen.

Een digitale voorstelling in het hoofdkwartier van het WHO te Genève in 2002 van een gelijkaardige benadering door de franse verpleegster Line de Courssou - maar dan voor het Buruli-ulcus in West-Afrika -, is gestoten op een paternalistisch "schouderklopje" van de medische WHO-verantwoordelijken aldaar : (Bravo mevrouw... bravo ! Verder doen !) - In het eindrapport echter was er zelfs niet de minste vermelding omtrent deze speciale vergadering / consultatie. - (UNE QUINTESSENCE). BRACHT HET NIET GENOEG OP ?

WAT DOET HET WAX-ARGILE ?

1) Haalt de infectie weg (het bentoniet doet dit).

2) Haalt alle als vreemd lichaam herkende lichaamsstructuren of ingeplaatste voorwerpen weg : schimmel, necrose, likdoorn, eelt, panaris, ingeplante medische apparaten, glasscherven, splinters, HUIDENTEN (zelfs huidenten die reeds 30 jaar ter plaatse waren !!), stukjes beenuitwas na een ongeluk met een slechts gedeeltelijk geslaagde "reparatie" door de chirurg-orthopedist (met secundair ontstane osteofyten). Ongecontroleerde weefselwoekering op onafgebroken drukpunten bij tetraplegische patiënten.

3) Stimuleert het inflammatoir proces bij het verwijderen van afgestorven weefsel (gangreen t.h.v. de diabetesvoet) of wegens een verstopte arterie. De artsen raken snel in paniek als ze de hoge CRP-waarden zien en denken dat het om een septikemie gaat. Niets is minder waar ! Genezing en inflammatie gaan hand in hand. De Pseudomonas is uiteindelijk de derde partner voor het snel verwijderen van necrose met het Wax-Argile. Pseudomonas staat voor het begin van het genezingsproces. Dus géén antibiotica, aub ! (De moderne arts is eerder een aan zijn laptop verkleefde "voorschrifteningenieur"die volledig verloren is zonder labo- en andere diagnostische hulpmiddelen. Vele moderne artsen zijn totaal geälieneerd van de natuur en haar therapeutische middelen.)

4) Beschermt tegen de hoge druk van een zware compressietherapie (beenzweren).

5) Laat  een ischiondoorligwonde eenvoudig genezen bij de rolstoelpatiënt, dankzij een goed aangeplakt cataplasma... IN ZIJN ROLSTOEL ! (De ischion-necrose kan officiëel slechts genezen worden, als de patient drie maanden horizontale bedrust respecteert. Dikwijl komt er nog een revalidatiecentrum zoals het CTR-Brugman (Brussel/België) aan te pas.

6) Ledigt grote en kleine hematomen : doet kleine spleetjes ontstaan in het cataplasma om de bloeduitstortingen af te voeren in het verband rondom het cataplasma.

7) Doet de jeuk bij eczema's als op slag verdwijnen (maar zodra het oude cataplasma verwijderd wordt, komt de jeuk als bij donderslag terug), om onmiddellijk weer te verdwijnen zodra het nieuwe cataplasma is aangebracht. Mijn boodschap aan de patiënt : ....ZEKER NIET KRABBEN ! Eén minuutje geduld aub, tot het nieuwe cataplasma is aangebracht. Maak het nieuwe helingsweefsel a.u.b. niet dadelijk stuk met uw krabben. Krabpatiënten kun je niet naar huis sturen met een pot Wax-Argile onder hun armen... en de aanbeveling : "trek je plan nu maar ! - Je weet nu hoe het moet !" Deze "helings"-misssie is dan absoluut tot mislukken gedoemd. (Krabpatienten kunnen gebaat zijn met Vita-Fons : bestaat in 4 uitvoeringen :  in water, in talk, in olie en in zalf).

8) Staat voor een zachte mechanische verwijdering van alle zieke en dode structuren. Maakt het gemakkelijker voor wie de technieken van de septische chirurgie beheerst, in het bijzonder voor een diabetesvoet.

9) Stilt de pijn bijna onmiddellijk. Ongelooflijk ! De cataplasma's dienen verschoond te worden van zodra de pijn terugkomt. Bv. om de 10 of om de 12 uur. Of om de 4 of om de 6 uur. Daarom zijn ze ook zo geschikt voor de stervenden op de speciale afdelingen voor palliatieve zorgen. Maar ook voor beenzweren bij gezonden en goed levenden.

10) Vernietigt en verwijdert alle "slechte" weefels en bewaart en versterkt alle gezonde weefsels ! Voor de meeste wondjes volgt er meestal een snelle en goede genezing. Bij sommige onderhuids geëvolueerde infecties ziet men a.h.w. een kannibaalachtig proces dat al het ongezonde weefsel snel doet afsterven, verwijdert en weer opbouwt. Een zwarte Erysipelas-necrose kan zo op 22 dagen tijd helemaal wegrotten, verwijderd worden en opnieuw genezen.

11) Neemt de ideale vorm aan van de wonde. Een ideaal verband dus. Er is bv. geen betere behandeling van de diepe excisie bij een pilonidale kyste. Het vormgegoten-aangepaste Wax-Argile-verband versterkt eveneens het anti-gravitatie-effect, zoals het vruchtwater omheen het embryo.

12) Veroorzaakt ook het weinig of niet bekende mana-effect. Dit mana-effect wordt nog versterkt als de verzorger géén plastic of latex handschoenen draagt. Het is altijd beter het Wax-Argile aan te brengen met (gewassen, dus zuivere) blote handen. In extreme gevallen kan het niet anders dan met een houten spatel of wegwerphandschoenen. Men werkt altijd op een propere manier : VERGEET EENS EN VOOR ALTIJD UW"STERILITEITS-VOOROORDELEN" EN UW "STERILITEITS-OOGKLEPPEN". De meest steriele milieus op aarde (onze mooie ziekenhuizen...) zijn de ergste verspreiders van multiresistente kiemen. (Maar niet multiresistent tegen klei !)

13) Verwijdert gemakkelijk de korstjes bij een tracheomalacie.  Weekt ook snel de korsten los van door isobetadine mishandelde postoperatieve drainwondes, of andere zeer resistente postoperatieve korsten.

14) Zorgt voor het ideale vochtige milieu dat nodig is voor een goede wondheling.

15) Plakt niet vast in de wonden. Adhereert goed aan het gezonde weefsel. Kan gemakkelijk verwijderd worden met een klein kartonnetje : Men "licht" a.h.w. het oude cataplasma "op".  NOOIT DE WONDEN AANRAKEN ! enkel hardnekkige fibrine  (komt bijna nooit voor als men met Wax-Argile werkt) mag slechts enkele korte momentjes met een degelijk kartonnetje gecuretteerd worden, bv. zo'n 10 seconden en niet doen bloeden.

16) Droogt vochtige likdoorns op. (De eerste oorzaak van likdoorns zijn te zoeken bij het onaangepast schoeisel. Het is een typisch probleem bij de elegante vrouwtjes met te hoge hakken.) Zorg eerst voor aangepaste sportschoenen. Dagelijks een kleine compres met Wax-Argile om de tenen te scheiden. Onmiddellijk soelaas. De vochtige likdoorn droogt op en moet dan instrumentaal verwijderd worden. Laat dit doen door een professional, zoniet kun je er nog een panaris bovenop veroorzaken. (Die ook geneest dankzij het Wax-Argile, maar het is niet nodig om nog meer lijden te veroorzaken dan dat er al is !)

Nog enkele belangrijke opmerkingen

1)Het Wax-Argile nooit in contact brengen met metalen voorwerpen.

2) Het Wax-Argile nooit opeten. (Ook oppassen voor uw hond die het graag opeet : het beest kan doodbloeden !)

3) Het Wax-Argile zo vers mogelijk gebruiken. Ook al werkt het Wax-Argile nog zeer goed na 1 jaar. Steeds vers is de boodschap ! Dus geen stock inkopen voor de volgende 10 jaar.

4) Het Wax-Argile is een uitstekende tandpasta. Niet geschikt voor personen die liever parelwitte tanden behouden. Het Wax-Argile is uiterst heilzaam voor het zieke tandvlees. (Poets uw tanden zonder ze grondig te spoelen... het resterende wax-argile zal dan inwerken als een soort cataplasma voor uw tanden en tandvlees !)

5) Diepgevroren, in de vorm van reuze-zetpillen, is het Wax-Argile zeer geschikt voor rectale en peri-anale problemen. Regelmatig een in warm water licht ontdooide zetpil inbrengen.

6) Het Wax-Argile kan dienen als koortswerend cataplasma op de onderbuik.

7) Het Wax-Argile werkt ook als permanent cataplasma op de onderbuik bij baarmoederfibroom (vol te houden gedurende 5 maand) : het fibroom zal er niet meer zijn !(Kan ook allemaal met gewone water-cataplasma's).

8) Het Wax-Argile werkt ook bij simpele spierpijnen of gewrichtspijnen.

9) Het Wax-Argile mag ook gebruikt worden bij cellulitis. (Thuis of in een schoonheidsinstituut). Het Wax-Argile kan de hele nacht ter plaatse blijven zonder te schaden. (In tegenstelling tot het zéér effectieve zwitserse "Terralgarome" dat uw huid ernstig zal verbranden, als u met dit cataplasma in slaap zou vallen. (Maar dan u zich verzorgen met het Wax-Argile... (grapje).)

10) Het Wax-Argile brengt uw chakra's in evenwicht. Het reinigt uw aura. Het sluit ook de "gaten" in uw aura. Een bentonietbad doet dit ook. (3 kilo bentoniet in warm water gedurende 30 tot 60 minuten : uw vingertoppen zullen beginnen tintelen). Uitgebreide cataplasma's uitgestreken over het hele lichaam zijn een must om iemand snel uit de bewusteloosheid te halen na een aanval van een "mauvais air". (En daarna verder doen met een bentonietbad).

Ingrediënten

Bijenwas van de "afsluitdeksels" (opercules) uit Erembodegem (vlak bij Brussel). Deze impker heeft nog springlevende bijen die zich nog zeer vitaal vermenigvuldigen. Niet besmet met gifgas van Monsanto. Niet gedesoriënteerd in de tijd en in de ruimte.

Kwaliteitsolijfolie uit Spanje.

Bentoniet uit Frankrijk.

 

Beste dokter,

 

Hiermede heeft u heel wat informatie gehad. Ik stuur géén stalen op. Ook geen testers. U kunt eventueel zelf ter plaatse komen kijken hoe ik sommige patiënten verzorg. Hoe ik een cataplasma aanleg. En waar nodig : hoe ik een zware of gematigde compressie aanleg. Eenmaal genezen : hoe ik de Wekelijkse Artisanale CompressieLaars aanleg. (de zgn. W.A.C.L.).

Line de Courssou (helaas overleden ondertussen) moet zich niet meer bewijzen. Het Wax-Argile moet zich ook niet meer bewijzen. Zelf ben ik totaal niet commerciëel ingesteld. Sommige noodlijdende patiënten hebben zelfs 100 kilo gratis Wax-Argile gekregen. (Dit waren wel patiënten die ik zelf verzorgd heb, dus ik ik had gelukkig toch nog een kleine verpleeg-vergoeding).

Dokter, ik hoop dat u de tijd genomen heeft om dit allemaal te lezen. Voorlopig geef ik het (artisanale) "fabrieksgeheim" nog niet prijs. Het is te zeggen...u kunt dit zelf eigenlijk gemakkelijk afleiden uit mijn controversiële studie : "MODE D'EMPLOI" van 150 pagina's, die u voorlopig nog kunt bestellen via de site. Een revolutionaire behandelingswijze is herontdekt ! (Niet gekend door de officiële medische wereld. Gehaat door ditzelfde milieu.)

Ik wens u een goede gezondheid toe en ik zou zeggen : "Probeer nu maar zelf dit Wax-Argile. Probeer het ook bij uw patiënten ! Veel succes !!"

Van harte,

Theophiel Van Dyck, verpleger