Le 9 juillet 2013, la jambe est bien dégonglée (d'ailleurs on voit apparaître les veines dilatées) et les croûtes ont disparu.
Op 9 juli 2013 is het been reeds goed ontzwollen (men ziet trouwens de gedilateerde venen verschijnen) en de korsten zijn weg.