ONGELOOFLIJKE KLEI ! TE MOOI OM WAAR TE ZIJN ? Artikel door Yves Rasir (Néosanté hebdo)

Onlangs heb ik onverwacht een bezoek gekregen van Theophiel Van Dyck die ik reeds ontmoet had helemaal in het begin van mijn BIO INFO-avontuur zo'n 15 jaar geleden en die ik sindsdien niet meer heb gekruist. Een opmerkelijke vent: deze brusselse zelfstandige verpleger, geboeid door de zachte geneeswijzen. Hij is me komen opzoeken met een manuscript van een boek dat de geneeskunst radicaal zou kunnen veranderen. Niet meer en niet minder ! Onder een iets moeilijk begrijpbare titel (Techniques immémoriales et neuves pour pertes de substance de jambes abandonnées et maltraitées - Onheuglijke en nieuwe technieken van substantieverlies van in de steek gelaten en mishandelde benen) is dit toekomstig boek (dat nog op zoek is naar een uitgever) de demonstratie van het feit dat een natuurlijk gezondheidsproduct spectaculair slaagt waar de conventionele geneeskunde erbarmelijk mislukt. Met een mengsel van klei, bijenwas en olijfolie kan men iemand redden van een amputatie !

Zijn beroep bracht met zich mee dat de dappere Theophiel vele personen heeft moeten verzorgen die leden aan de complicaties van hun diabetes of ernstige vasculaire problemen. Het kwam erop neer dat hun onderste ledematen begonnen af te sterven en vol kwamen te staan met wonden die niet meer met de klassieke chemische middelen waren te genezen. In dit stadium worden de patiënten doorverwezen naar het ziekenhuis dat ze dan terug zullen verlaten - als ze er nog levend uitkomen - met een teen, een voet of een been minder. Ervan overtuigd dat dit geen onvermijdelijke uitkomst is, heeft onze verpleger eerst een dokter gevonden die ànders durfde te verzorgen door het been vooraf met een zinkcrème te pleisteren en het vervolgens met banden samen te drukken. Verrast door de efficiëntie van deze ketterse methode, heeft hij zelf geprobeerd deze pleister te verbeteren met klei, wat meteen indrukwekkende resultaten opleverde. Door er ook bijenwas aan toe te voegen nam het aantal wonderbaarlijke wondhelingen nog toe. Maar het is de toegevoegde olijfolie die het hem mogelijk gemaakt heeft een uiterst efficiënte formule te ontwikkelen met een "dynamische compressie" : uren lang ter plaatse gelaten in het niet opdrogende cataplasma, profiteren de wondes maximaal van de drainerende, ontsmettende en genezende eigenschappen van de klei. In enkele weken slaagt hij erin om wanhopige situaties om te keren en geplande amputaties te doen annuleren, wat hem niet veel sympathie oplevert bij de chirurgen !

Te mooi om waar te zijn ? Als u een stevige maag heeft, bezoek dan de door Theophiel ontwikkelde site (www.wax-argile.be) om vast te stellen dat de beelden er niet om liegen. U zult er videos en talrijke foto's vinden "voor en na" die de ongelooflijke genezingskracht tonen van deze oliewasklei. Aan mij predikte hij aan een reeds overtuigde omdat ik destijds een belgische vrouw heb gekend wiens been gered is door de franse naturopaat André Passebecq. Dankzij de klei hebben haar door tabak en drank beschadigde arteriën een tweede jeugd gekregen ! Door zijn samenstelling en werkingswijze schijnt het Wax-Argile van Theophiel nog hogere prestaties te leveren om allerlei kwalen te verzorgen : hetzij kleine goedaardige kwaaltjes (likdoorns, schimmels, kloven, koortsblaasjes), hetzij de allerergste huidaandoeningen (brandwonden, beenzweren, etterende wonden...). Een revolutionaire natuurlijke wondhelingsmethode is ontstaan !