Het in een dikke laag aangebrachte Wax-Argile vormt een uitstekende beschermingslaag voor de dagelijkse verbandwissel bij de meerlagige compressietechniek. Het Wax-Argile koekt niet vast in de wonden, het is niet bijtend en niet wekend en het garandeert een hoge vochtigheidsgradiënt aan het wondoppervlak.

Deze Wax-Argilebeschermingslaag is niet occlusief en werkt eveneens als een krachtig antisepticum (door de absorberende en adsorberende werking van het bentoniet). Het Wax-Argile reinigt necrotische wonden, doorligwonden en brandwonden door  de excessieve fibrine en ongezonde structuren te verwijderen, alsook de postoperatieve korsten, pijnlijke likdoornen, harde eelt en hardnekkige schimmel.

Het Wax-Argile helpt de littekens te modelleren en te affineren om een perfect natuurlijke wondheling te bekomen van een veel hogere esthetische kwaliteit. Het Wax-Argile bevordert de spontane wondheling.

Het Wax-Argile beschermt de huid en alle weke en beschadigde structuren (pezen, beenstructuren). Het is antiallergisch en niet irriterend. Het absorbeert de slechte geuren.

Het Wax-Argile bezit een magnetisme dat synergisch werkt met de micromagneetjes van het celmembraan om de zuurstofatomen binnenin de cel te trekken. Ditzelfde magnetisme katalyseert ook de het electrisch condensatoreffect van de bloedsomloop via een laagenergetische propulsie doorheen de magnetisch getunnelde bloedvaten.

Het Wax-Argile klaart pathologische texturen uit ten opziche van de gezonde structuren, terwijl het meest gecommercialiseerde pharmaceutisch product deze texturen net maskeert. Dankzij het Wax-Argile kunnen "reinigings-ongelukjes" vermeden worden door de zeer sterk verkleefde pathologische structuren op natuurlijke wijze los te weken. Het Wax-Argile elimineert likdoorns en eelt op de diabetenvoet.

Het Wax-Argile elimineert gemakkelijk de weerstandige en harde fibrose van het atonische ulcus, zonder curettage, zonder hypertonische zoutoplossingen, zonder benzoylperoxide en zonder negatieve druk (VAC).

Het Wax-Argile ledigt de minste bloeduitstorting of etterhaard. Het heeft ook een hemostatische werking.

Het Wax-Argile reduceert overvloedige weefseluitwassen, zonder corticoïden en zonder zilvernitraat.

Men zal geen superstinkende "brij" tegenkomen zoals bij de klassieke meerlagige compressiesystemen die een hele week ter plaatse blijven.

Het Wax-Argile tempert de drukken, maakt ze kleiner en harmoniseert ze in het kader van een sterke meerlagige compressie. Men loopt geen verpletteringsrisico en er zullen geen drukwonden ontstaan.

Het Wax-Argile roeit de schimmels uit. (De moderne gesofistikeerde systemen of de klassieke meerlagige compressiesystemen worden dikwijls echte schimmelbroeihaarden).

Het Wax-Argile geeft een aangenaam welzijnsgevoel. Andere substraten daarentegen veroorzaken een groot onbehagen bij de patiënt. (Vanwege de zeer pijnlijke crèmes, de martelende compressie, de walgelijke geuren of de ondraaglijke jeuk). Het Wax-Argile heeft een sterk pijnstillend effect. Het verwijderen ervan is totaal pijnloos en niet traumatiserend.

Deel I : bladzijde 75 (vertaling)

Het Wax-Argile is een niet steriel substraat. Iedere discussie over de al dan niet steriele eigenschappen van klei is een steriele discussie. Klei werkt zeer diep in dankzij een absorptie- en adsorptiemechanisme. De werking van klei is WETENSCHAPPELIJK bestudeerd geweest door talrijke onderzoekers en wetenschappers en hun onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in befaamde wetenschappelijke tijdschriften. (De pharmaceutische kleispecialiteiten daarentegen ondergaan een hittebehandeling die de antibiotische eigenschappen ervan vernietigt). De niet steriele kleisoorten bewaren hun positief geladen electron aan hun oppervlak tegenover het negatief geladen electron van de bacteriën. Anders gezegd : de klei fixeert de bacteriën en trekt zelfs de bacteriën aan vanuit de wonden. Men kan dus zeggen dat de natuurlijke kleisoorten antibiotische eigenschappen hebben die men niet meer terugvindt bij de gebakken kleisoorten). Bijenwas bestrijdt ook bacteriën zoals Salmonella.

Het Wax-Argile heeft een zeer sterke magnetische absorptie- en adsorptiewerking. Virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, vreemde lichamen, excessieve fibrine, necrose en zelfs toxische gassen van een Crush Syndroom of van een akute hypodermitis worden weggezogen uit het lichaam dankzij het Wax-Argile.

De magnetische werking van het Wax-Argile (Deel I : bladzijde 24 / vertaling)

Het menselijk organisme is een gigantische energieconvertor der microfysica. Ieder persoon bezit zo'n 2000 vierkante meter condensator met een veldspanning van 50.000 tot 100.000 Volt in onder andere 30.000 km magnetisch getunnelde bloedvaten.

Deze magnetische werking wordt gegenereerd op het niveau van de "kleine magneetjes" van het celmembraan. Deze kleine magneetjes zuigen a.h.w. de zuurstofmolecules de cel binnen. Deze functie wordt mogelijk gemaakt dankzij een goede verdeling van "omega drieën en zessen" in de dubbellagige structuur van het celmembraan. Een in omega drieën en zessen verarmd celmembraan zal zijn celademingsfunctie niet meer naar behoren kunnen waarmaken.

(Een in omega drieën en zessen verarmde voeding (dikwijls onevenwichtig geproportioneerd van de omega drieën en zessen) of verzadigd door versneden omega drieën en zessen, zal uiteindelijk gebrekkige celmembranen ontwikkelen die de oozaak zijn van vele "ongeneeslijke ziekten").

Het Wax-Argile heeft bovenop zijn physisch-chemische kwaliteiten ook reële magnetische eigenschappen. Enerzijds geeft het Wax-Argile een dynamisch makende stoot aan het enorme magnetische net van het menselijk lichaam. Anderzijds werkt het Wax-Argile als een generator in op de kleine magneetjes van het celmembraan om zo een goede intracellulaire zuurstofverzadiging te bewerkstelligen.

Zuurstof is de belangrijkste molecule voor het goed functioneren van alle moleculaire en biochemisch vitale processen, en zeker niet de minst belangrijke voor een goede wondheling.

Besluit :

Vele factoren zijn onmisbaar voor een goede wondheling. De belangrijkste sleutel blijft toch de goede celademing. In geval van een deficiënte macro- en microvoeding (voortkomend bv. uit een acute Vitamine C-depletie) zal iedere poging tot celherstel tot mislukken gedoemd zijn. Ondanks een goed hemoglobine zal de zuurstof simpelweg niet in de cel binnengeraken.

Deel II : bladzijde 33 (zie foto bovenaan de WEBpagina "UNE WAX DE QUALITE")

De kleiwaslaag doet kleine canyons ontstaan tijdens het evacueren van het minste hematoom. (Tijdens de angiogenese na een necrose bv.) Dit is een buitengewoon proces. Ik heb geen wetenschappelijke referenties gevonden i.v.m. dit fenomeen. Men komt het ook tegen bij de met Wax-Argile behandelde diabetenvoetzool.

BEKIJK NU DE FOTOREPORTAGE HELEMAAL ONDERAAN VAN DE VOLGENDE PAGINA (DOCHTER - DIE GEEN VERPLEEGSTER IS - VERZORGT DE VERPLETTERDE VOET VAN HAAR MAMA) : UNE WAX DE QUALITE

Slechts 20 kilogram Wax-Argile waren hiervoor nodig !