JEUNE PATIENT PARAPLEGIQUE DEVENU ALCOOLIQUE, TOXICOMANE ET ANEMIQUE

jonge paraplegische patient is alcoholicus, toxicomaan en anemisch geworden !

Une voiturette mal adaptée aux déformations du dos, des repose-pieds mal adaptés aux déformations multiples des jambes, genoux et pieds... De la négligence au niveau des soins pendant plusieurs années... et voilà le résultat ! Des allergies à certains antibiotiques, aux matériaux modernes. Au bout de tous les essais conventionnels mal venus, la wax-argile a prouvé son efficacité chez ce patient. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Een onaangepaste rolstoel aan de misvormingen van de rug en onaangepaste voetsteunen aan de talrijke misvormingen van benen, knieën en voeten hebben hun tol geëist. Jaren van slordigheid, onachtzaamheid en nalatigheid met zijn verzorging.....en dit is het resultaat ! Allergieën aan bepaalde antibiotica en aan alle moderne materialen hebben hun tol geëist. Na vele therapeutische mislukkingen met allerlei crèmes en moderne materialen, heeft het wax-argile zichzelf ruimschoots bewezen bij deze patient !

En 2010 et 2011, ce patient m'a encouragé pour soigner ses multiples plaies interminables à la wax-argile. Remarquez comment les bourgeonnements excessifs entre les deux genoux se mettront de niveau, après 6 mois d'applications journalières de wax-argile et restant en place pendant 24 heures sur 24 heures. *** *** *** *** *** *** *** *** In 2012 heeft deze patient me sterk aangespoord om zijn multiple ernstige wonden te verzorgen met het wax-argile. Kijk hoe de excessieve weefseluitwassen tussen de twee knieën uiteindelijk toch op peil komen. Na zes maand dagelijkse wax-argileverbanden, 24 uur op 24 uur.